Analizy w pracy magisterskiej – do czego są potrzebne?

Wykonywanie analiz statystycznych nie jest wcale tak łatwe, jak co niektórzy sądzą. Jest to związane przede wszystkim z tym, że potrzeba ogromnej wiedzy, a wiele różnego rodzaju technik obliczeniowych rządzi się własnymi prawami, dlatego tak ważne jest, by sprostać oczekiwaniom nowoczesnej statystyki i umieć nimi wszystkimi operować. Analiza statystyczna do pracy magisterskiej jest łatwiejsza, niż do doktoratu, ale i tak wymaga dokładności.

Przede wszystkim konieczne jest przeprowadzenie właściwych badań. Następnie wniosku z tych badań należy dokładnie podliczyć i przedstawić wyniki w formie na tyle zrozumiałej, żeby nie zostawiały wątpliwości co do swoje jakości oraz rzetelności źródeł, z których zostały pozyskane. Analiza statystyczna wyników badań to dziedzina, która po prostu nie uznaje kompromisów. Każde obliczenie musi być wykonane z maksymalną dokładnością, bo tylko to warunkuje odpowiedni wynik naszej pracy. Jeżeli nie umiemy tego samodzielnie, trzeba zlecić to komuś, kto się na tym po prostu zna.