Naczynia liturgiczne

Naczynia liturgiczne (lekcjonarz, kielich, patena) są specjalnymi naczyniami używanymi podczas celebracji Komunii Świętej lub Eucharystii. Dla kompetentnego sprawowania sakramentów, kapłani muszą znać ich budowę i standardy. Normy te odzwierciedlają czasy biblijne; muszą one jednak spełniać pewne kryteria, aby zapewnić, że nie są one sprofanowane. Wszyscy wiemy, że przedmioty kultu religijnego, od modlitewników po figury świętych, są cenne. Ale niewielu ludzi zatrzymuje się, by zastanowić się, co to jest. Jaką wartość mają przedmioty religijne? Czy są one tylko ładne, czy też mają jakąś inną moc?

Czym są naczynia liturgiczne? W większości kościołów katolickich znajduje się ołtarz, a dokładniej stół credencyjny, na którym stoi stół komunijny, czyli ołtarz, oraz tabernakulum, czyli szafka, w której przechowuje się konsekrowany chleb i wino. Na ołtarzu znajduje się krucyfiks, kielich i patena, które są trzema naczyniami liturgicznymi.

Przedmioty religijne są wartościowe, ponieważ ludzie wierzą, że mają moc. Oczywiście, to przekonanie nie jest uniwersalne: niektóre obiekty religijne, takie jak posągi Buddy, mają niewielką wartość lub nie mają jej wcale.

Moc naczynia liturgicznego pochodzi z jego symboliki. Ludzie wierzą, że symbole mają moc.
Moc symboliczna jest o wiele silniejsza niż moc materialna. Obiekty materialne mogą na przykład robić różne rzeczy, ale nie mogą wywoływać uczuć i emocji wewnątrz ciebie. Obiekty symboliczne mogą wpływać na ciebie zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Kiedy ktoś widzi symbol, wpływa on na jego emocje, wyobraźnię, wspomnienia, przekonania, poczucie własnej wartości.

Naczynia liturgiczne mają moc, ponieważ reprezentują coś, co ma nad nami władzę.