Terapia uzależnionej młodzieży

Kwestia uzależnień wśród młodzieży jest powszechnie znana w obecnych czasach. Trudno wymienić wszystkie, natomiast można pokazać wspólne ich cechy: dominujące dążenie do przyjmowania danej substancji lub wykonywania pewnej czynności (wewnętrzny przymus), występowanie przykrych stanów psychicznych oraz dolegliwości fizycznych. Zmiany zachowania, osobowości, w sferze szkoły i rodziny zaczynają dostrzegać dorośli. Nastolatek rzadko zdaje sobie z tego sprawę, zaprzeczenie jest oznaką uzależnienia. Nie jest w stanie prawidłowo ocenić swojego stanu, a w rezultacie nie może dokonać wyboru odpowiedniej formy leczenia. Decyzje leczenia uzależnień muszą być podjęte przez rodziców i specjalistów, do których zwrócili się o pomoc. Testy mogą pomóc ustalić czy doszło do uzależnienia i jaki jest jego rozmiar. Konieczna może okazać się terapia psychiatryczna, lub leki przeciw depresyjne. Wybierając formę leczenia należy wziąć po uwagę środowisko rodzinne nastolatka. Placówki leczące w swoim programie uwzględniają sposób podejścia do młodzieży. Istnieje wiele form leczenia młodych ludzi, są nimi grupy samopomocy np. AA, kliniki leczenia otwartego, poradnie np. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, prywatne gabinety, oferujące terapie grupowa i indywidualna. Ośrodki otwartego leczenia, oraz zamkniętego leczenia uzależnień (tu młody człowiek spędza kilka tygodni, lub miesięcy). Podjęte terapie bywaj rozmaite, lecz jedno będzie zbieżne: abstynencja od środka uzależniającego. Terapia uzależnionej młodzieży to wielowymiarowy proces, a kuracja jest jedyną nadzieją. https://terapia-totu.pl