Czujnik pojemnościowy

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe są urządzeniami bezkontaktowymi, które mogą wykrywać obecność lub brak praktycznie dowolnego obiektu, niezależnie od materiału. Czujnik pojemnościowy wykorzystuje elektryczną właściwość pojemności i zmianę pojemności w oparciu o zmianę pola elektrycznego wokół aktywnej powierzchni czujnika.

Technologia

Technologia czujników pojemnościowych jest często wykorzystywana w innych technologiach czujnikowych, takich jak:

 • przepływ
 • ciśnienie
 • poziom cieczy
 • odstęp
 • grubość
 • wykrywanie lodu
 • kąt wałka lub położenie liniowe
 • przełączniki ściemniające
 • przełączniki kluczowe
 • tablica x-y
 • akcelerometry

Działanie czujnika pojemnościowego

Czujnik pojemnościowy działa jak zwykły kondensator. Metalowa płytka na powierzchni czujnika jest elektrycznie połączona z wewnętrznym obwodem oscylatora, a cel, który ma być wykrywany, działa jak druga płytka kondensatora. W przeciwieństwie do czujnika indukcyjnego, który wytwarza pole elektromagnetyczne, czujnik pojemnościowy wytwarza pole elektrostatyczne.

Zewnętrzna pojemność pomiędzy celem a wewnętrzną płytką czujnika stanowi część pojemności sprzężenia zwrotnego w obwodzie oscylatora. W miarę zbliżania się celu do powierzchni czujnika oscylacje wzrastają, aż osiągną poziom progowy i aktywują wyjście.

Możliwość regulacji

Czujniki pojemnościowe mają możliwość regulacji czułości lub poziomu progowego oscylatora. Regulacja czułości może być dokonywana za pomocą potencjometru, zintegrowanego przycisku uczenia lub zdalnie za pomocą przewodu uczenia. Jeżeli czujnik pojemnościowy nie ma możliwości regulacji, to aby prawidłowo wyczuć cel, należy go fizycznie przesunąć. Zwiększenie czułości powoduje zwiększenie odległości działania od celu. Duży wzrost czułości może powodować wpływ temperatury, wilgotności i zabrudzenia na czujnik.