LOGO! AM2

Źródło: https://magsteron.pl/

Czym charakteryzują się moduły rozszerzeń LOGO! AM2?

LOGO! AM2 to moduły o wyjątkowo niewielkich wymiarach, dzięki czemu są bardzo kompaktowe. Jako konstrukcje najnowszej generacji są przystosowane do łatwego montażu oraz bezproblemowej obsługi. Poszczególne modele wyróżniają się wysokim stopniem ochrony, a także możliwością eksploatacji w szerokim zakresie temperatur. Nie bez znaczenia pozostaje również bardzo szerokie zastosowanie tych produktów, które dzięki wysokiej funkcjonalności z powodzeniem można wykorzystać w różnych zadaniach z zakresu automatyki przemysłowej.

Budowa

W zależności od wersji, moduły analogowe AM2 zasilane są napięciem 12 V DC i 24 V DC. Poszczególne modele mogą być wyposażone w dwa wejścia analogowe, dwa wyjścia analogowe lub dwa wejścia PT100. Podobnie jak warianty cyfrowe, każdy moduł analogowy zbudowany jest z dwóch segmentów – interfejsów przeznaczonych do dołączania kolejnych modułów. Dwa wyjścia analogowe pozwalają na zastosowanie sterownika LOGO! w prostych aplikacjach, wykorzystujących zamkniętą pętlę regulacji PI. W przypadku systemów chłodzenia i ogrzewania polecanym rozwiązaniem jest moduł rozszerzeń, który pozwala na podłączenie czujników PT100/1000. Sterownik może być rozszerzony wyłącznie o moduły AM2 w takiej samej klasie napięciowej. W obudowie znajduje się specjalny wtyk, który spełnia funkcję zabezpieczenia mechanicznego przed połączeniem z urządzeniami z innych klas.

Zastosowanie

System sterownika w każdej konfiguracji może być rozszerzony o moduł wyjść analogowych z dwoma kanałami wyjściowymi. W przypadku modułów 12/24 RC/RCo oraz 24/24o istnieje możliwość zadecydowania o ilości wejść analogowych wykorzystywanych w aplikacji. Wejścia analogowe oznaczane są kolejno od AI1 do Ax, gdzie x oznacza łączną liczbę wykorzystywanych wejść. Oznacza to, że w przypadku zastosowania dwóch wejść analogowych, przypisanych do konkretnych linii, użytkownik ma do dyspozycji wejścia AI1 oraz AI2. Wszystkie kolejne wejścia analogowe dostępne w module rozszerzeń oznaczane są zgodnie z numeracją, na przykład symbolem AI3. Jeżeli natomiast bezpośrednio w module LOGO! wykorzystane zostaną cztery wejścia analogowe, oznaczone będą symbolami od AI1 do AI4, a oznaczenia wejść analogowych modułów rozszerzających zaczną się wówczas od AI5.