Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna to proces wydobywania wiedzy lub informacji projektowych ze wszystkiego, co nie zostało zaprojektowane do tego celu. Jest to proces patrzenia na to, jak coś zostało zbudowane, aby zrozumieć, jak to działa.

Narzędzia inżynierii odwrotnej:

  • Diagnostyka (wykonywanie analizy)
  • Dekompilacja (konwersja skompilowanego kodu z powrotem do postaci pośredniej)
  • Deasemblacja (określenie jakie instrukcje są wykonywane przez program w języku maszynowym)

Inżynieria odwrotna to proces wydobywania wiedzy z oprogramowania w celu stworzenia nowego. To bardzo ważny termin w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Jest to również sposób, w jaki ludzie mogą zrozumieć, jak działają różne elementy oprogramowania i jak wchodzą ze sobą w interakcje. Inżynieria odwrotna to inaczej dekodowanie i odtwarzanie projektu lub systemu w celu stworzenia czegoś podobnego. Rewolucja przemysłowa była pierwszym momentem, w którym społeczeństwo zaczęło dostrzegać inżynierię odwrotną. Rewolucja przemysłowa była ogromną zmianą w sposobie, w jaki większość krajów wytwarza i produkuje rzeczy. Byli w stanie masowo produkować maszyny i inne produkty taniej niż kiedykolwiek wcześniej, co pomogło stworzyć nowe miejsca pracy w całej Europie. https://vpi-polska.pl/

Inżynieria odwrotna to proces badania wewnętrznego działania systemu w celu stworzenia innego systemu. Inżynieria odwrotna jest wykorzystywana w wielu różnych dziedzinach, takich jak cyberbezpieczeństwo i rozwój sprzętu. Technologia ta jest też często wykorzystywana do tworzenia kopii innych produktów, ale ma też wiele innych zastosowań. Inżynierię odwrotną można wykonać ręcznie lub automatycznie, przy czym ta ostatnia jest obecnie bardziej powszechna. Celem inżynierii odwrotnej jest przeanalizowanie sposobu działania istniejącego systemu, produktu lub technologii poprzez rozłożenie go na mniejsze części i zrozumienie, w jaki sposób te części współdziałają ze sobą, a także z innymi systemami, produktami lub technologiami. Dzięki zastosowaniu tej technologii można znacznie szybciej przeprowadzać kontrolę jakości czy produkcję nowych produktów.