Pozyskiwanie dotacji unijnych

Źródło: https://eurolider.pl/

Pozyskiwanie dotacji unijnych jest obecnie bardzo ważne dla przedsiębiorstw, które realizują konkretne projekty na obszarze Unii Europejskiej. Taką formę wsparcia finansowanego najczęściej przyznaje się w następstwie ogłoszenia publicznego, mającego formę zaproszenia do składania wniosków. Aby z niego skorzystać, należy przede wszystkim dokładnie określić cel dofinansowania i dopełnić szeregu formalności. Pomoc w tym zakresie oferuje nasza firma Eurolider.

Na czym polega pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm?

Pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm jest wieloetapowym procesem. Największe szanse na zdobycie środków mają projekty, które wpisują się w działalność wnioskującego i odpowiadają jego realnym potrzebom. Z tego względu bardzo duże znaczenie ma przygotowanie biznesplanu działalności firmy, z uwzględnieniem podstawowych celów oraz wykazem skutków i korzyści wynikających z planowanej inwestycji. Cały projekt należy również odpowiednio osadzić w ramach czasowych, wskazując przy tym zakres terytorialny.

Wybór programu i złożenie wniosku

Ważnym etapem działań wnioskującego jest zapoznanie się z aktualnie dostępnymi programami dotacji unijnych, a następnie wybranie tego najlepiej dopasowanego do planu wymagającego dofinansowania. Jego założenia muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez instytucje przyznające wsparcie. Kolejną czynnością powinno być dokładne sprawdzenie harmonogramu, a następnie złożenie stosownego wniosku. Formularz należy wypełnić bardzo starannie i poprawnie, a także skompletować niezbędne dokumenty oraz przygotować je w wersji papierowej i elektronicznej. Po złożeniu ich razem z formularzem odnoszącym się do konkretnego programu operacyjnego następuje ich weryfikacja pod kątem merytorycznym oraz zgodności z wymogami. Ocena wniosku może potrwać nawet do 3 miesięcy.